Algemene voorwaarden

OPENINGSTIJDEN BRADERIE :

VrijdagZaterdag Zondag
16.00 – 22.00

12.00 – 22.00
13.00 – 17.00

 • Tijdens de openingstijden moeten de kramen ingericht zijn.
 • Slecht weer is geen reden om van deze tijden af te wijken!
 • Het is de deelnemers niet toegestaan kramen te gebruiken die niet door hem/haar gehuurd zijn.
 • Om de braderie vernieuwend te houden kan het zijn dat huurders die niet met hun bedrijf aan het circuit gevestigd zijn een andere plaats toegewezen krijgen dan vorige jaren.
 • Er mogen geen goederen buiten de gehuurde ruimte worden geplaatst.
 • De inschrijving is pas geldig nadat de factuur volledig is betaald.
 • Normale stroom en krachtstroom zijn aanwezig (zie inschrijfformulier).
 • De deelnemer mag geen eigen geluidsinstallatie gebruiken.
 • De deelnemer moet zich aan het eenrichtingsverkeer houden (inrijden via Voorstraat, uitrijden via Molenstraat).
 • De deelnemer is verplicht zijn auto direct na het in- of uitladen van het parcours te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om eerder dan 1.5 uur voor openingstijd van de braderie de kraam in te richten.
 • De deelnemer moet het afval in en om zijn kraam iedere dag opruimen. Afval kan in de daarvoor aangeboden vuilniszakken gedeponeerd worden.
 • Deelnemers met kook- bak- en braadapparatuur dienen zich aan de wettelijk geldende regels van de warenwet te houden.
 • Deelnemende horecaondernemers hoeven geen terrasvergunning aan te vragen, maar zijn op hun terras persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de Alcoholwet.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Beschadigingen worden verhaald op de veroorzaker.
 • Er mag niet geflyerd worden.
 • In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist de braderiecommissie in overleg met het bestuur.

  Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
  https://klundertopeenkluitje.nl